Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

POGOVORI S SKLADATELJI - CIKEL 1808

POGOVORI S SKLADATELJI - CIKEL 1808
Slovenski skladatelji imajo v DSS kakovostno strokovno in organizacijsko podporo, ki profesionalno in kontinuirano skrbi za spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti ter kakovostno koncertno in založniško predstavitev njihovega delovanja v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.
Poučena strokovna javnost je z delovanjem DSS dobro seznanjena, širša   zainteresirana javnost pa ima premalo dostopa do »živega stika« z glasbenimi ustvarjalci, z njihovimi ustvarjalnimi dosežki in dilemami, njihovim osebnim doživljajskim svetom in prispevkom za razvoj nacionalnega glasbenega življenja.
Za doseganje vidnejše vlogo poklica skladatelja v današnjem kulturnem in širšem družbenem življenju in za promocijo posameznega slovenskega glasbenega ustvarjalca ter ustvarjalnosti nasploh je treba odstreti tančice skrivnosti glasbenega ustvarjanja, ki sicer poteka v samoti, nagovoriti glasbena vprašanja sedanjosti, ki so v hrupu populizma pogosto preslišana in opozoriti na umetniške dosežke, ki nastajajo danes in tukaj.
Da bi jih bolje razumeli, je včasih treba stopiti tudi korak nazaj v preteklost, v ustvarjalno zgodovino posameznika ali v zgodovino društva, vse z namenom ohranjanja spomina, odstiranja novih svetov in širitve kroga ljubiteljev umetnostne glasbe. Da bi doumeli, spoštovali, ohranjali in razvijali.
Na temeljih doseženega želimo spodbujati nova glasbena iskanja s poudarkom na skladateljskih osebnostih današnjega trenutka.
Cikel Pogovori s skladatelji je  mesečni dogodek v sezoni september-junij. V njem so posamezni skladatelji predstavljeni kot celovite osebnosti, v pogovoru o njihovi glasbeni poti, ustvarjalnih dosežkih, vlogi v delovanju DSS in v širšem slovenskem kulturnem okolju. Med pogovorom se izvaja kratek glasbeni odlomek skladatelja. Pogovori s skladatelji se odvijajo v Osterčevi sobi Društva slovenskih skladateljev, pogovore vodi dr. Aleš Nagode.


Umetniški oblikovalec:                                                                                                                                                             
Nenad Firšt
E-pošta: nenad.first@gmail.com

Pogovore vodi:
dr. Aleš Nagode
E-pošta: nagode.ales@gmail.comPogovori, ki smo jim prisluhnili:           

Pogovori s skladatelji - 26. septembra 2012
skladatelj: Ivo Petrić                           

Pogovori s skladatelji - 24. oktobra 2012
skladatelj: Darijan Božič                           

Pogovori s skladatelji - 14. novembra 2012
skladatelj: Nenad Firšt                        

Pogovori s skladatelji - 5. decembra 2012
skladatelj: Jani Golob                         

Pogovori s skladatelji - 30. januarja 2013
skladatelj: Peter Šavli                         

Pogovori s skladatelji - 20. februarja 2013
skladatelj: Pavel Mihelčič                   

Pogovori s skladatelji - 20. marca 2013
skladatelj: Jakob Jež                          

Pogovori s skladatelji - 24. aprila 2013
skladatelj: Uroš Rojko                        

Pogovori s skladatelji - 22. maja 2013
skladatelj: Marko Mihevc Muni        

Pogovori s skladatelji - 19. junija 2013
skladatelj: Dušan Bavdek                  

 

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov