Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

Župančičeva nagrada

Župančičeva nagrada je priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so se s svojim delom izjemno uveljavili v tujini.

Župančičevo nagrado prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v minulem enoletnem obdobju (od konca marca prejšnjega do vključno marca tekočega leta) ali za delo iz daljšega obdobja, ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in je lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu.
Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado skupina ustvarjalcev.

Vsako leto se lahko podeli največ štiri Župančičeve nagrade, nagrada pa se izroča v prvi polovici meseca junija.

Župančičeva nagrada je nagrada v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto in namensko umetniško delo ter se izroči z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.

Prejemniki Župančičeve nagrade:

1973  Samo Hubad za življenjsko delo.
1978  Uroš Krek za življenjsko delo.
1983  Jani Golob za skladbo Štiri slovenske ljudske pesmi za godala.
1984  Pavel Mihelčič za skladbo Slike, ki izginjajo.
1993  Slavko Avsenik ml.
1994  Alojz Ajdič za 2. simfonijo.
1995  Janez Gregorc za balet Perpetuum.
2003  Zvonimir Ciglič za življenjsko delo.
2005  Alojz Srebotnjak za življenjsko delo.
2010  Milko Lazar za ustvarjalno delo v zadnjih dveh letih.
2011  Lojze Lebič za življenjsko delo.
2012  Uroš Rojko za ustvarjalno delo v zadnjih dveh letih.
2017  Jakob Jež za življenjsko delo.

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov