Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

Predstavitev

NAMEN IN CILJI DELOVANJA:
• skrb za ustvarjanje nove slovenske glasbe,
• izdaja notnih edicij in nosilcev zvoka,
• pravna zaščita, zastopanje in promocija slovenskih skladateljev in skladateljic,
• zastopanje tujih založb,
• organizacija koncertov sodobne slovenske glasbe,
• sodelovanje s sorodnimi ustanovami po svetu.REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA:

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

EDICIJE DSS
Sprva so Edicije DSS (Ed. DSS), kot njena posebna enota, sodelovale z Državno založbo Slovenije (1951-54), danes pa so najpomembnejša založniška hiša na področju izdaje notnih edicij s 2700 izdanimi skladbami slovenskih skladateljev. Od leta 2003 DSS kot dodatek edicijam izdaja tudi Muzicije DSS (doslej jih je izšlo 350), ki zaradi svoje digitalne oblike omogočajo hitrejši in cenovno ugodnejši natis, s čimer društvo močno povečuje število letno izdanih notnih zapisov.

DISKOGRAFIJA
Skrb za ohranjanje sodobne slovenske glasbe na nosilcih zvoka je ena izmed poglavitnih dejavnosti Društva. V zbirki Ars SlovenicA letno izide najmanj pet avtorskih zgoščenk, doslej je bilo izdanih več kot 130 zgoščenk.

IZPOSOJA NOTNEGA MATERIALA
Društvo slovenskih skladateljev od leta 1972 sodeluje z najpomembnejšimi evropskimi založniškimi hišami in je njihov uradni zastopnik pri izposoji in nakupu notnega materiala v Sloveniji. Zastopamo založbe Editio Musica Budapest, Edition Peters - Frankfurt, Breitkopf & Härtel - Wiesbaden, Schott Music International - Mainz, Universal Edition - Wien in Boosey & Hawkes - London., Oxford University Press, Ricordi, Salabert, Eschig, Durand, Leduc, Sikorski, …

KONCERTNA DEJAVNOST

KONCERTNI ATELJE (KA DSS)
Najstarejša koncertna dejavnost Društva slovenskih skladateljev, Koncertni atelje DSS,  že od leta 1965 skrbi za kvalitetne praizvedbe novih slovenskih del. Doslej smo na koncertnih odrih, ali ob priložnostnih razstavah sodobnih slovenskih likovnih umetnikov, izvedli več kot 380 prireditev pod okriljem Koncertnega ateljeja.

MEDNARODNA DEJAVNOST
Poglavitna naloga mednarodne dejavnosti je skrb za izmenjavo informacij mednarodnega značaja, udeležba članov društva na mednarodnih festivalih, simpozijih, konferencah in glasbenih sejmih v Evropi in v svetu. Mednarodno javnost  in sorodna stanovska društva po svetu obveščamo o naših rednih dejavnostih in koncertih s slovenskimi novitetami, pogosto pa prirejamo tudi izmenjalne koncerte. V okviru mednarodne dejavnosti je potrebno omeniti tudi članstvo DSS v Združenju za sodobno glasbo (ISCM) in Evropskem skladateljskem združenju (ECF).

NOČ SLOVENSKIH SKLADATELJEV
Od leta 1989 Društvo prireja letni celovečerni koncert Noč slovenskih skladateljev. Na prireditvi, ki jo danes delimo na tri koncertne dogodke (Komorna noč slovenskih skladateljev, Slovenski skladatelji mladim in Noč slovenskih skladateljev) se lahko s svojimi novitetami predstavljajo prav vsi člani in članice društva.

FESTIVAL UNICUM
Festival Unicum je bienalni festival sodobne klasične glasbe, ki ga organizira slovenska sekcija Mednarodnega združenja za sodobno glasbo ISCM. Predhodnica festivala Unicum je bila prireditev Musica Danubiana, ki je predstavljala glasbo držav Podonavja, kamor sodijo Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Jugoslavija, Madžarska, Nemčija, Slovaška, Romunija in Slovenija. Na festivalu Unicum se predstavljajo tuji in slovenski skladatelji in izvajalci.

NAROČANJE NOVIH DEL
Naročila novih del so najpomembnejša dejavnost DSS, s katero zagotavljamo ohranjanje, kvaliteto in ugled slovenske glasbe doma in po svetu. S pomočjo Ministrstva za kulturo članom Društva slovenskih skladateljev vsako leto naročimo komponiranje novih del za naše dejavnosti.

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov