Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

more »


Newsletter:
Unsubscribe
Error.

BOŽIČ Darijan

Leto rojstva: 1933
Leto smrti: 2018

Commission of Musical Works

Status:

Education

- Ljubljana Academy of Music: degree in composition (1958, Prof. Lucijan Marija Škerjanc).
- Ljubljana Academy of Music: degree in conducting (1961, Prof. Danila Švara).


Career

- Violist in the Ljubljana Opera Orchestra (1953-1964).
- Violist in the Slovenian Philharmonic Orchestra (1964-1968).
- Conductor in the Ljubljana Opera (1968-1970).
- Artistic director of the Slovenian Philharmonic Orchestra (1970-1980).
- Professor at the Ljubljana Faculty of Education (1981-1995).
- Director and artistic director of the Ljubljana Opera (1995-1998).


Opus:

Orchestral Music

Koncert za alt saksofon in orkester (1958), Koncert za trombon in komorni orkester (1960), Koncert za trobento in orkester (1961),Simfonija št. 1 (1965), Audiografika za soliste z velikim godalnim orkestrom (1971), Audiospectrum za simfonični orkester (1972),Audiostructurae za klavir in orkester (1973), Koncertantna glasba za simfonični orkester (1983), Simfonija št. 2 (1994).

Vocal-Instrumental Music

Protest song za glas, klavir, kontrabas in tri magnetofonske trakove, Trije dnevi Ane Frank za recitatorja z instrumneti, magnetofonom in električnim generatorjem (1962-1963), Šesta pesem za recitatorja in ansambel (1965), Kriki za trobilni kvintet, recitatorja in megafon (1966), Slovenske pesmi - kantata za napovedovalca, recitatorja, mezzosopran in orkester (1971-1975),Čenčarije za mladinski zbor in komorni orkester (1977), Listi iz dnevnika - kantata za mladinski zbor, dva recitatorja, klavir, električne orgle in kontrabas (1978), Iz pesniške zbirke Mladost - kantata za mladinski zbor, igralca in skupino instrumentov (1984), Canticulae vagi aves - kantata za sole, zbor in simfonični orkester (1987), Sicrut laudaret Gallus - slavnostna uvertura za igralca in simfonični orkester (1987).

Chamber Music

Humoreska za rog in godala (1959), Concerto grosso in Fa za soliste, tolkala, klavir in kontrabas (1960), Pet krokijev za trobento, klavir in kontrabas (1963), Sonata in cool št. 3 za flavto, basklarinet in harfo (1965), Collage sonore za altklarinet in 8 izvajalcev (1966), Elongacije za klavir solo in dvanajst instrumentov (1967), Jago - happening za 8 izvajalcev in magnetofonski trak (1967-1968), Pop art 1 za pet instrumentov in tri objekte (1969), Pop art 2 za godalni kvartet in magnetofonski trak (1970), Pop art 3 za godalni kvartet (1971), 3 D za trobento, rog in trombon (1971), Glasbena slikanica za flavto, klavir, violino in violončelo (1974),Quaterni za trombon, klavir in metronom (1976), Audiogem 5 za komorni ansambel (1976), Audiogem 8-10 za violino, violončelo in klavir (1978).

Solo Music

Sonata in cool No. 1 za flavto in klavir (1961), Sonata in cool št. 2 za klarinet in klavir / kontrabas ad libitum (1962), ABA 72 za klarinet in klavir (1972).

Other Ensembles:

Incidental Music:
Polinejkes - collage du drame (1966), Ares-Eros (Lizistrata praznih rok) - glasbenoscenska drama po antičnih motivih v treh dejanjih (1970), Lizistrata '75 - glasbenoscenska drama (1975), Bela krizantema - koncertantna drama za igralca, dramatski sopran, bariton in orkester (1976), Slovenska visoka pesem - koncertantna drama za igralca, igralko, mladinski zbor, magnetofonski trak in simfonični orkester (1983), Maximilien Robespierre - koncertantna drama za dva igralca, mešani zbor in tolkala (1977-1978), Štirinajsta - koncertantna drama za solo violončelo, 4 recitatorje, mešani zbor, simfonični orkester in magnetofonski trak (1980), Kralj Lear - opera (1985).

Contacts

Address: Strossmayerjeva 8, 1000 Ljubljana
Telephone: +386 (0) 1 232 77 65
slo    eng
Editions DSS

Purchase and borrow sheet music and compact discs by Slovene composers


ENTER »

Hire / Purchase Library order