Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

STRMČNIK Maksimiljan

Leto rojstva: 1948

Naročilo glasbenih del

Status:

Slovenski skladatelj, organist (koncertant), čembalist in pedagog.

Izobraževanje

- Srednja glasbena šola v Mariboru: diploma iz klavirja (razred prof. Romana Klasinca), pri istem profesorju končal tudi predmete: Klavirska spremljava, Kontrapunkt, Harmonija in Oblikoslovje,
- Akademija za glasbo v Ljubljani: diploma iz kompozicije (1974, razred prof. L. M. Škerjanca in prof. U. Kreka),
- podiplomski študij pri prof. Urošu Kreku (1974-76),
- specializacija iz baročne izvajalske prakse na inštrumentih s tipkami in generalbasa na Akademiji za glasbo v Innsbrucku, Avstrija (1977-79, prof. Johann Sohnleitner in prof. Toon Koopman). 

Delovanje

Zaposlitve:
- pianist-improvizator na Oddelku za izrazni ples na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, 1970-73,
- umetniški sodelavec na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani, 1976-84,
- profesor teoretičnih predmetov na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, 1984-94,
- samostojni kulturni delavec – svobodni umetnik, 1994-96,
- redno zaposlen na Akademiji za glasbo v Ljubljani, od 1997,
- docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani, od 1995,
- izredni profesor na Akademiji za glasbo, od 2000,
- predstojnik Oddelka za cerkveno glasbo na AG v Ljubljani, od 1999.

Delovanje v ansamblih:
- sodeloval v Ljubljanskem baročnem triu v zasedbi: Klemen Ramovš- kljunaste flavte, Alojzij Mordej- viola da gamba, Maks Strmčnik- čembalo, 1976-86,
- član Slovenskega baročnega tria v zasedbi: Irena Baar-sopran, Tomaž Lorenz- violina, Maks Strmčnik- orgle, čembalo, od 1986,
- član Tria barocco forte v zasedbi: Olga Gracelj- sopran, Stanko Arnold- trobenta, Maks Strmčnik- orgle, od 1986.

Sodelovanje z orkestri:
- Orkester Splitskega narodnega gledališča,
- Komorni orkester Consortium musicum,
- Komorni orkester Slovenicum,
- RTV simfonični orkester,
- Simfonični orkester Slovenske filharmonije,
- z različnimi ad hoc zasedbami.

Posebno delovanje:
- aktiven organist, od 1960,
- organist v župniji Šentvid nad Ljubljano, od 1979,
- improvizator na orglah (leta 1996 sta z priznanim improvizatorjem na orglah, Primožem Ramovšem, v Stolnici v Ljubljani v čast papeževemu obisku v Sloveniji improvizirala na temo Credo, ob tej priložnosti pa je bil v samozaložbi izdan CD).

Funkcije:
- član Upravnega odbora Društva slovenskih skladateljev, od 1980,
- tajnik Društva slovenskih skladateljev, 1984-99,
- slovenski selektor pri vsakoletnem glasbenem projektu, Jugoslovanski glasbeni tribuni v Opatiji, 1984-90,
- vodja koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, 1984-99,
- član Ekspertne komisije za glasbo na Ministrstvu za kulturo, 1984-87,
- član Komisije za glasbo za Prešernove nagrade pri Ministrstvu za kulturo, 1995-2003,
- član Sveta RTV, odgovoren za vprašanja resne glasbe, 1994-98,
- član Programskega sveta Cankarjevega doma v Ljubljani, od 1995,
- član Slovenskega Cecilijinega društva, od 1998,
- član Slovenskega orgelskega društva, od 2000. 

Nagrade in priznanja

- študentska Prešernova nagrada za Godalni kvartet, Univerza v Ljubljani-Akademija za glasbo, 1973,
- nagrada Društva slovenskih skladateljev za generalno prenovo društvenih prostorov in vsebinsko razširitev dejavnosti DSS, 1988,
- nagrada Prešernovega sklada za Koncert za orgle, pojočo žago in orkester, 1989,
- Kozinova nagrada Društva slovenskih skladateljev za zaokrožen, štiriletni sakralni skladateljski opus, 1999,
- častni občan občine Mežica, 2001. 

Opus:

Orkestralna glasba

Simfonične metamorfoze za simfonični orkester (1974), Koncert za orgle, pojočo žago in orkester (1987), Koncert za trombon in orkester (1998), Vokaliza za oboo d'amore, čembalo in komorni godalni orkester (1999-2000). 

Zborovska glasba

Pesmi za mladinski zbor a cappella (1962), Božična pesem za mešani zbor a cappella (1964), Vstopne pesmi za mešani zbor a cappella (1967), Resignacija za mešani zbor a cappella (1968), Trije lirični mešani zbori na besedilo kitajske lirike (1972), Zbirka mašnih delov za mešani zbor a cappella (1975), Zdaj ko zima na besedilo B. Faturja za mešani zbor (1978), Ko zarja zlati nam gore za mešani zbor a cappella (1987), Šest mešanih zborov na besedila koroških pesnikov (1987), Maša v čast sv. Beate za mešani zbor (1988), Maša v čast svetemu Ambrožu za mešani zbor a cappella (1990), Pet postnih pesmi za mešani zbor a cappella (1985-1992), Maša v čast svetemu Krištofu za mešani zbor a cappella (1993), Deset darovanjskih pesmi za mešani zbor (1994), Darovanjski spev - Offertorium za mešani zbor (1994), Maša v čast sv. Klare za 4-glasni ženski zbor (1994), Deset vstopnih pesmi za mešani zbor a cappella (1995), Sveto je, Marija, tvoje ime za mešani zbor (1996), Lahko noč, sonček za otroški zbor na besedilo Helene Strmčnik (2003). 

Vokalno-instrumentalna glasba

Sanctus in Benedictus I, II, III za mešani zbor in orgle (1963-1964), Ti si Peter skala za mešani zbor in orgle (1964), Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus dei za mešani zbor in orgle (1964), Darovanjski spevi za bariton in orgle (1965), Darovanjski spevi za mešani zbor in orgle (1965), Requiem za bariton in orgle (1965), Ave Maria za sopran in orgle (1966), Gazele 3 na besedilo F. Prešerna za mešani zbor in klavir (1969), Gospod dobrotnik, kantata za soliste, zbor in klavir (1969), Trije samospevi na besedilo J. Kureja za bariton in klavir (1969), Mrak na besedilo F. Bevka za otroški zbor in klavir (1981), Roparski grad na besedilo V. Jerajeve za mladinski zbor in klavir (1981), Psalm 24 za mešani zbor in orgle (1981), Psalm 31 za mešani zbor in orgle (1981), Jubilejna pesem za šest-glasni mešani zbor in orgle (1981), Sveti Vid za otroški zbor, mešani zbor in orgle (1985), Hymnos Akathitos, Hvalnica božji materi za mezzosopran, bariton, mešani zbor in ogle (1988), Mladinske pesmi na besedilo Ljubke Šorli-Bratuš v starih modusih z orgelsko spremljavo (1987), Pasijon po Mateju za moški oktet, soliste, tam-tam in orgle (1992), Štirinajst psalmov za bariton, mešani zbor in orgle (1993), Deset psalmov za mešani zbor in orgle (1993), Dvanajst aleluj za mešani zbor in orgle (1993), Sveti Stanislav za mešani zbor in orgle (1993), Et ressurexit tertia die za sopran, trobento in orgle (1994), Ave Maria (prir. Bach-Gounod-Strmčnik) za sopran, mešani zbor, trobento in orgle (1996), Ni imel podobe za basbariton in klavir (1997), Recordare Jesu piu za alt in klavir (1999), Kantata Dies irae za mešani zbor, trobilni kvintet, orgle in tri tolkalce (1999), Preprosta kantata Stvarjenje otroka za sopran, čembalo, pojočo žago in komorni godalni orkester (1996-2000), Deset psalmov za mešani zbor in orgle (2000-2001), Kantata Velikonočna hvalnica za mešani zbor, trobila, tolkala in orgle (2003), Latinska koncertna baročna maša za mešani zbor in orgle (2009), Latinska koncertna klasicistična maša za mešani zbor in orgle (2009), Latinska koncertna romantična maša za mešani zbor in orgle (2009), Latinska koncertna "cluster" maša za mešani zbor in orgle (2009), Latinska koncertna sodobna maša za mešani zbor a cappella (2009).. 

Komorna glasba

Uvertura za godala (1971), Aska in volk, plesno-scenska suita za komorni orkester (1971), Godalni kvartet (1973), Sonatina za flavto in klavir (1976), Sonata za violončelo in klavir (1977), Otroška sonatina za kljunasto flavto in klavir (1978), Skladbice za kljunasto flavto in klavir (1978), Dve monotematični gradaciji I, II za violino in klavir (1979-1981), Lux in tenebris lucet za kljunaste flavte (ali flavto), violino, violončelo, pojočo žago (ali zvonove) in klavir (1982), Glasba za orgle in violino (1985), Recitativ in arija za altovski saksofon in klavir (1986), Graduale za violino, klarinet in klavir (1987), Sončni vzhod; List, ki pada na besedilo B. Faturja za moški oktet a cappella (1987), Solo de concours za klarinet in klavir (1988), Motorico za violino, kitaro in akordeon (1995), Astralni koncertantni dialogi za dve violini in klavir (1995), Aviza za zvonove in orgle (1996), Exodus za štiri violončela (1997), Spomini na Karantanijo za trobilni kvintet (1999), Trio 2002 za klarinet, violončelo in klavir (2000-2002), Odmevi za klavirski kvintet (2002), Štirje samospevi na besedilo A. Vodnika za različne glasove (1972), Dva samospeva na besedilo Bogomila Faturja za sopran in klavir (1991),

Solistična glasba

Žalostinka za klavir (1961), Preludium za orgle (1969), Neobaročna suita za klavir (1969), Dve monotematični gradaciji za violino in klavir (1979-1981), Tractus za oboo (1996), Orgelske improvizacije Credo (1996), Pax tecum za angleški rog (1998), Passacaglia No. 1 za flavto (1999), Affresco concertante za flavto (1999), Passacaglia No. 2 za orgle (2002), Prolongato za orgle (2003), Les dialogues de saint Francois de Assisi za orgle solo (2009).

Ostale zasedbe:

Scenska glasba:
Tugomer (1972), Sen kresne noči, Shakespeare (1976), Tri medigre, Servantes, scenska glasba in songi (1976), Nebesno gledališče, B. A. Novak, scenska glasba in songi (1978), 

Stiki

naslov: Aleševa 5, 1000 Ljubljana
telefon: + 386 (0) 1 512 88 10 


slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov