Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

PORENTA Jelica

Leto rojstva: 1947
Kraj rojstva: Titov Veles, R. Makedonija

Naročilo glasbenih del

Status:

Upokojenka

Izobraževanje

- Srednja glasbena šola Skopje (š. l. 1965/66)
- FF Ljubljana, oddelek za muzikologijo, 1976 (mentor prof. dr. D. Cvetko)
- FDV, podiplomski študij kulturologije  l. 1987, 1988 (nezaključen študij – mentor prof. dr. D. Rupel)
- Krajši seminarji in izpopolnjevalni zborovodski in pedagoški tečaji

Delovanje

- dramaturg Opere in baleta SNG Ljubljana
- namestnik direktorja Opera in baleta MNT Skopje
- učiteljica glasbene vzgoje na osnovnih šolah v Ljubljani
- profesor na nižji Glasbeni šoli Hrastnik (klavir in  glasbena teorija)
- profesor na Gimnaziji  v Trbovljah in Gimnaziji Jožeta Plečnika ter Srednji šoli za strojništvo v Ljubljani
- strokovni sodelavec Mednarodnega festivala Ohridsko leto (urednik koncertnih programov, 5 sezon, od 1979 do 1983)
- strokovna  sodelavka  in soorganizatorka  festivala Struška glasbena jesen (urednik festivalnega Biltena, 1976, 1977, 1978)
- samostojna kulturna delavka z  Odločbo Kulturne skupnosti RS
- vodja  Koncertnega ateljeja v Galeriji Ceneta Štuparja Črnuče-Lj. (urednik koncertnih programov, 4 sezone)
- predsednica Komisije za raziskovanje  zgodovine jugoslovanskega baleta v Združenju  jugoslovanskih baletnih umetnikov (do razpada skupne države)
- član strokovne žirije Jugoslovanskega baletnega tekmovanja Novi Sad, 1987
- akreditiran glasbeni poročevalec, komentator in kritik iz R Slovenije v R Makedonijo (Nova Makedonija, Ekran, Skopski Večer, MRTV)  in iz R Makedonije v R Slovenijo (Delo, Mb Večer, Ljubljanski dnevnik, Naši razgledi, revija Stop, Glasbena mladina, RA Ljubljana), do razpada skupne države, ODZVEN  Lj. 2015 in CEM Sk. 2013, 2014
- zborovodja šolskih zborov
- od l. 1991  do 2011 aktivna sodna tolmačka in pisna, konsekutivna in simultana znanstveno-tehnična prevajalka za državne in evropske organe
- članica DSS od leta 1981
- članica Slovenskega muzikološkega društva od ustanovitve do leta 2019

Nagrade in priznanja

- nekaj priznanj in certifikatov manjše vrednosti

Bibliografija

- Glasba v Vardarski   Makedoniji med obema vojnama – 1918-1941, Ljubljana 1977 (dipl. naloga) (COBISS) Đorđieva-Porenta, Jelica ( ID=10058082)
-  Glasbeno življenje v Makedoniji  med obema vojnama, (3. Struška glasbena jesen,  Struga, 1977  , referat)
- Glasbeno šolstvo v Makedoniji med obema vojnama  (4. Struška  glasbena jesen, Struga, 1978, referat
-  Življenje in delo jugoslovanske baletne umetnice  Nine Kirsanove (10. baletni bienale, 4. baletni simpozij, Ljubljana, 1983, referat in dokumentarna fotografska razstava
- komentarji v Biltenih glasbenih festivalov: Ohridsko poletje, Struška glasbena  jesen, Majski operni večeri Skopje, Jugoslovanska muzička tribina Opatija, Bienale komorne opere in baleta Osijek, Jugoslovansko baletno tekmovanje Novi Sad)
- strokovni komentarji koncertov Glasbene mladine v Skopju in Ljubljani
- strokovni komentarji v Gledaliških listih Opere in baleta SNG Ljubljana in Opere in baleta MNT Skopje
- prispevki v strokovni glasbeni reviji SOKOJ, Zvuk
- V. Ukmar: Glasba v preteklosti, 1972 –  prevod v makedonskem jeziku (neobjavljena)

OMEMBE:
1. Leksikon jugoslavenske muzike, 1 knjiga, JLZ Zagreb, 1984, str. 221, geslo:  ĐORĐIEVSKA-PORENTA, Јelica
2. Kdo je kdo za Slovence (Who,s Who for Slovenia), Zal. . Fago  Ljubljana, 1993, str. 184, geslo:  PORENTA, Jelica
3. Koledar (Almanah)  SОКОЈ (Savez  kompozitora Jugoslavije, Beograd, 1980
4. Nekaj lokalnih publikacij v RS in RM
5. Monografija »50 let festivala Ohridsko leto«, Ohrid, 2010, str. 137

Stiki

Naslov: Dolgo brdo 15, 1000 Ljubljana
E-pošta: jelka.porenta@telemach.net
slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov