Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

Bojan Glavina: Spominčice - Slovenske klavirske miniature

Objavljeno: 28. maj, 2024

Ed. DSS 2024144

Naročila:
01 241 56 68
arhiv@dss.si


 

Anton Tomaž Linhart: Mazurka / Mazurka

Benjamin Ipavec: Podoknica / Serenade

Josipina Urbančič Turnograjska: Spominčice / Forget-Me-Nots

Hugolin Sattner: Fantazija na temo Kje so moje rožice / Fantasy on the Theme ‘Kje so moje rožice’ (Where are My Little Flowers)

Fran Serafin Vilhar: Fantazija na temo V tihem mraku / Fantasia on the Theme ‘V tihem mraku’ (In the Silent Twilight)

Risto Savin: Sarabanda, op. 8 št. 1 / Sarabande, Op. 8, No. 1

Josip Pavčič: Spomin na prvi ples / Memory of the First Dance

Gojmir Krek: Iz naših logov, op. 55 št. 1 / From Our Woods, Op. 55, No. 1

Stanko Premrl: Sonatina v d-molu / Sonatina in D minor

Janko Ravnik: Valse melancholique / Valse melancholique

Marij Kogoj: Malenkosti / Bagatelles

– XIII

– XVIII

– XXII

Slavko Osterc: Arabeska III / Arabesque III

Karol Pahor: Dve miniaturi iz Istrijanke / Two Miniatures from ‘Istrijanka’

– št. 4 / No. 4

– št. 12 / No. 12

Lucijan Marija Škerjanc: Preludij št. 9 / Prelude No. 9

Vilko Ukmar: Kes / Remorse

Marjan Kozina: Preludij / Prelude

Pavel Šivic: Molčali smo / We Were Silent

Pavel Šivic: Češnjev cvet / Cherry Blossom

Franc Šturm: Male skladbe / Small Compositions

– IV

– V

Zvonimir Ciglič: Za Elviro / For Elvira

Primož Ramovš: Ocene / Grades

– Nezadostno / Unsatisfactory

– Odlično / Excellent

Vladimir Lovec: Groteska št. 3 / Grotesque No. 3

Ivan Šček: Baletna skica št. 1 / Ballet Sketch No. 1

Pavle Merku: Drobnice / Little Pieces

– št. 3 / No. 3

– št. 5 / No. 5

Jakob Jež: Neuslišanost / Unrequitedness

Alojz Srebotnjak: Godec / Musician

Alojz Ajdič: Mora / Nightmare

Bojan Glavina: Nokturno / Nocturne

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov