Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

RAZPIS ZA NOVE EDICIJE IN ZGOŠČENKE

Objavljeno: 13. marec, 2018

Ljubljana, 13.03.2018

Spoštovana skladateljica, spoštovani skladatelj,
pošiljamo vam razpis za oddajo predlogov za natis vaših del v letu 2019 in izdajo zgoščenk v letu 2019.

1.  Prosimo vas, da nam na DSS, do vključno 13. aprila 2018, pošljete, ali osebno prinesete, vaša dela, kot predloge za natis v letu 2019.
Na predloženo delo, če je le mogoče, zapišite letnico nastanka, datum, kraj in izvajalce ob prvi izvedbi.
V letu 2019 ne bo moč zagotoviti denarja za notografijo del, ki jih bo izbrala edicijska komisija. Izbrana dela bodo vendarle lahko založena in natisnjena, če bo, bodisi vsak član posebej zagotovil notografijo svoje skladbe, bodisi pridobil sredstva zanjo. Da bi zadržali kakovostno raven, ki jo dosegajo Edicije DSS, mora biti notografija pripravljena po kriterijih Pravilnika za notografijo muzicij. Če član ne bo mogel  priskrbeti notografije svojega dela, ali zagotoviti sredstev zanjo, bo njegovo delo ostalo v izboru,  vendar bo natis moral počakati do ponovne vzpostavitve normalne ravni subvencioniranja Edicij DSS.

2. Prosimo vas, da nam na DSS, do vključno 13. aprila 2018, posredujete pisno prijavo za izdajo zgoščenke v letu 2019.
Prijava naj vsebuje potrdilo s katerim zagotavljate, da je najmanj tri četrtine programa, ki ga prijavljate, že posnetega in sicer v obliki, ki je tehnično-kakovostno primerna za fonogramsko izdajo. V primeru, da so ti posnetki hranjeni oz. v lasti Arhiva RTV Slovenija, jim mora biti predložena arhivska oznaka, ki jo dobite na RTV Slovenija.
Potrdite nam tudi, da imate dogovor z izvajalci in avtorji (tudi besedil) ter morebitnim založnikom (oz. ustanovo ali pooblaščencem, ki jih zastopa) za uporabo navedenih posnetkov (in besedil) brez kakršnegakoli kasnejšega nadomestila s področja avtorskih in izvajalskih pravic.

Edicijska komisija v sestavi:
Peter Kopač (glavni urednik Edicij DSS) in člani: Tomaž Habe (urednik izdaje Ars SlovenicA), Dušan Bavdek, Marko Mihevc Muni in Ivo Petrić,
bo med predloženimi partiturami in tudi po svojem lastnem izboru izbrala dela za natis Edicij DSS ter opravila izbor zgoščenk zbirke Ars SlovenicA.

Z lepimi pozdravi,

za Edicije DSS

Klemen Weiss, l.r.         Peter Kopač, l.r.
vodja strokovne službe      glavni urednik

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov