Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

RAZPIS ZA NOVE EDICIJE IN ZGOŠČENKE

Objavljeno: 18. maj, 2016

Ljubljana,18. 05. 2016

Spoštovana skladateljica, spoštovani skladatelj,

kot vsako leto tudi letos Edicijska komisija zbira predloge za natis vaših del v letu 2017 in izdajo zgoščenk v letu 2017.

1.  Prosimo vas, da nam na DSS do vključno 3. junija 2016 pošljete, ali osebno prinesete, vaša dela kot predloge za natis v letu 2017.
Na predloženo delo, če je le mogoče, zapišite letnico nastanka, datum, kraj in izvajalce ob prvi izvedbi.
Pri prijavi del upoštevajte dopis z dne 16. 01. 2012 (dopis prilagamo v prilogi); položaj kar se tiče podpore Zduženja SAZAS in sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo ter Mestne občine Ljubljana se namreč tudi v letu 2016 ni spremenil.

2. Prosimo vas, da nam na DSS do vključno 3. junija 2016 posredujete pisno prijavo za izdajo zgoščenke v letu 2017.
Prijava naj vsebuje potrdilo s katerim zagotavljate, da so vse v prijavi navedene skladbe že posnete, ali pa bo njihovo snemanje še v letu 2016 in bo posnetke mogoče uporabiti v januarju 2017.
Potrdite nam tudi, da imate dogovor z izvajalci in morebitnim založnikom (oz. ustanovo ali pooblaščencem, ki jih zastopa) za uporabo navedenih posnetkov brez kakršnegakoli kasnejšega nadomestila s področja avtorskih in izvajalskih pravic.

Edicijska komisija v sestavi:
Marko Mihevc Muni (glavni urednik Edicij DSS) in člani: Tomaž Habe (urednik izdaje Ars SlovenicA), Dušan Bavdek, Peter Kopač in Ivo Petrić,
bo med predloženimi partiturami in tudi po svojem lastnem izboru izbrala dela za natis Edicij DSS ter opravila izbor zgoščenk zbirke Ars SlovenicA.

Z lepimi pozdravi,

za Edicije DSS

Klemen Weiss, l.r.                     Marko Mihevc Muni, l.r.
vodja strokovne službe           glavni urednik


slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov