Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

Drugo mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič 2020 seznam skladb

Objavljeno: 31. januar, 2020

SEZNAM OBVEZNIH SKLADB / LIST OF OBLIGATORY PIECES


I. KATEGORIJA 1st CATEGORY
program v trajanju do 12 minut / programme duration max. 12 minutes

• Janez Matičič: Canon (iz Suite št. 1), Ed. DSS št. 135
• Janez Matičič: Canon (Suite No. 1), Ed. DSS No. 135

Ed-DSS-135_Suita-st-1-Canon            Nakup / Purchase
                                           
II. KATEGORIJA 2nd CATEGORY
program v trajanju do 15 minut / programme duration max. 15 minutes

• Janez Matičič: Gavotte (iz Suite št. 1), Ed. DSS št. 135
• Janez Matičič: Gavotte (Suite No. 1), Ed. DSS No. 135

Ed-DSS-135_Suita-st-1-Gavotte           Nakup / Purchase

III. KATEGORIJA 3rd CATEGORY
program v trajanju do 20 minut / programme duration max. 20 minutes

• ena od navedenih skladb Janeza Matičiča:
- Odsevi na jezeru / Reflets sur le lac (iz Suite št. 1, op. 7), Ed. DSS št. 51
- Toccata (iz Suite št. 1), Ed. DSS št. 135
- Moorea (iz Suite št. 4 »Polynesia« op. 67)

• One of the following works byJanez Matičič:
- Odsevi na jezeru /Reflets sur le lac (Suite No. 1, Op. 7), Mc. DSS No. 51
- Toccata (Suite No. 1), Ed. DSS No. 135
- Moorea (Suite No. 4 »Polynesia« Op. 67)

Mc-DSS-51_Suite-st-1-op-7_Odsevi-na-jezeru            Nakup / Purchase
Ed-DSS-135_Suita-st-1_Toccata                                  Nakup / Purchase
Ed-DSS-2091_Suite-op-67-st-4 Moorea                       Nakup / Purchase

IV. KATEGORIJA 4th CATEGORY
program v trajanju do 30 minut / programme duration max. 30 minutes

• ena od navedenih skladb Janeza Matičiča:
- Večer / Le soir (iz Suite št. 1, op. 7), Mc. DSS št. 51
- Preludij / Prelude št. 1 (iz zbirke 9 Preludijev, op. 14), Ed. DSS št. 776
- Intermittences, op. 38, št. 2, Ed. DSS št. 471

• One of the following works by Janez Matičič:
Večer / Le soir (Suite No. 1, Op. 7), Mc. DSS No. 51
Preludij / Prelude No. 1 (9 Preludes, Op. 14), Ed. DSS No. 776
Intermittences, Op. 38, No. 2, Ed. DSS No. 471

Mc-DSS-51_Suite-st-1-op-7_Vecer                             Nakup / Purchase
Ed-DSS-776_9-Preludijev-op-14_Preludij-st-1            Nakup / Purchase
Ed-DSS-471_Intermittences-op-38-st-2                      Nakup / Purchase


UMETNIŠKA KATEGORIJA / ARTISTIC CATEGORY


1. etapa  / First Round
program v trajanju do 25 minut / programme duration max. 25 minutes

• najmanj ena etuda iz: 12 Etud op. 30, Ed. DSS št. 430
• At least one of the following etudes: 12 Etudes Op. 30, Ed. DSS No. 430

Ed-DSS-430_12-Etud-op-30                                       Nakup / Purchase

ali / Or

• najmanj ena etuda iz: 10 Etud op. 66, Ed. DSS št. 2155
• At least one of the following etudes: 10 Etudes Op. 66, Ed. DSS No. 2155

Ed-DSS-2155_10-Etud-op-66                                     Nakup / Purchase


• Prosta izbira programa
• Free repertoire chosen by the candidate


2. etapa / Second Round
program v trajanju 40-45 minut / programme duration 40-45 minutes

• najmanj eno delo iz navedenega izbora del Janeza Matičiča:
- Trois Morceaux, op. 20 (Prelude, Nocturne, Toccata), Ed. DSS št. 6
(celoten opus ali 2 stavka – od tega obvezna Toccata)
- Nocturno Poetico, op. 23, Ed. DSS št. 678
- *Sonata št. 3, op. 55 (Ascensio, Meditativo, Ritorno), Ed. DSS št. 1661
- Groteskni plesi / Dances grotesques
- *Utripi / Palpitations, op. 44, Ed. DSS št. 538
- *Sonata št. 1, op. 32 (Allegro energico, Lento lugubre, Allegro vivace), Ed. DSS št. 354
– Ena sonata iz obdobja klasicizma (Haydn, Mozart, Beethoven)
– prosta izbira programa

• At least one of the following works byJanez Matičič:
Trois Morceaux, Op. 20 (Prelude, Nocturne, Toccata), Ed. DSS No. 6
(complete opus or 2 pieces - of which Toccata is obligatory)
Nocturno Poetico, Op. 23, Ed. DSS No. 678
*Sonata No. 3, Op. 55 (Ascensio, Meditativo, Ritorno), Ed. DSS No. 1661
Groteskni plesi / Grotesques dances
*Utripi / Palpitations, Op. 44, Ed. DSS No. 538
*Sonata No. 1, Op. 32 (Allegro energico, Lento lugubre, Allegro vivace), Ed. DSS No. 354
– One Sonata from the classical period  (Haydn, Mozart, Beethoven)
– Free repertoire chosen by the candidate

Ed-DSS-6_Trois-Morceaux_op-20                   Nakup / Purchase
Ed-DSS-678_Nocturno_op-23                         Nakup / Purchase
Ed-DSS-1661_Sonata-st-3-op-55                    Nakup / Purchase
Groteskni plesi / Grotesques dances             
Ed-DSS-538_Utripi_op-44                                 Nakup / Purchase
Ed-DSS-354_Sonata-st-1-op-32                      Nakup / PurchaseFINALE: eden od navedenih klavirskih koncertov v celoti. Izvedba s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.
THE FINALS: one of the following piano concertos performed in full (all movements) with RTV Slovenia Symphony Orchestra

Ludwig  van Beethoven:
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 1 v C-duru, op. 15
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 2 v B-duru, op. 19
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 3 v c-molu, op. 37
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 4 v G-duru, op. 58
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 5 v Es-duru, op. 73

Robert Schumann:
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER v a-molu, op. 54

Edvard Grieg:
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER v a-molu, op. 16

Peter Iljič Čajkovski
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 1 v b-molu, op. 23

Frédéric Chopin:
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 1 v e-molu, op. 11
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 2 v f-molu, op. 21

Franz Liszt:
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 1 v Es-duru, S. 124

Sergej Rahmaninov:
KONCERT ZA KLAVIR IN ORKESTER št. 2 v c-molu, op. 18

_________


Ludwig  van Beethoven:
PIANO CONCERTO No. 1 in C major, Op. 15
PIANO CONCERTO No. 2 in B-flat major, Op. 19
PIANO CONCERTO No. 3 in C minor, Op. 37
PIANO CONCERTO No. 4 in G major, Op. 58
PIANO CONCERTO No. 5 in E-flat major, Op. 73

Robert Schumann:
PIANO CONCERTO in A minor, Op. 54

Edvard Grieg:
PIANO CONCERTO in A minor, Op. 16

Pyotr Ilyich Tchaikovsky:
PIANO CONCERTO No. 1 in B-flat minor, Op. 23

Frédéric Chopin:
PIANO CONCERTO No. 1 in E minor, Op. 11
PIANO CONCERTO No. 2 in F minor, Op. 21

Franz Liszt:
PIANO CONCERTO No. 1 in E-flat major, S. 124

Sergei Rachmaninoff:
PIANO CONCERTO No. 2 in C minor, Op. 18
slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov