Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

STANIČ Žiga

Leto rojstva: 1973

Naročilo glasbenih del

Status:

Pianist, skladatelj, pedagog in producent.

Izobraževanje

- glasbena šola Vič v Ljubljani: osem let klavirja (do 1989, prof. B. Marussig - Strniša),
- srednja šola za računalništvo v Ljubljani: matura (1991),
- Akademija za glasbo v Ljubljani: diploma iz klavirja (1997, razred prof. A. Jarca), kompozicije in glasbene teorije (1998, razred prof. M. Gabrijelčiča), študij dirigiranja (razred prof. A. Nanuta), doktorat - glasbena teorija (2007, mentor prof. Jani Golob, somentor prof. Andrej Filipčič)

Delovanje

- organizator snemanj v SNG Drama, Ljubljana (1998),
- korepetitor v SNG Opera in balet, Ljubljana (1999),
- samostojni kulturni delavec (2000-01),
- profesor glasbene vzgoje na gimnazijah Poljane in Moste, Ljubljana (2001-02),
- selektor zborovske sekcije na DSS (2001),
- producent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija (od 2002).

Nagrade in priznanja

- priznanje na tekmovanju mladih pianistov, Celje, 1992,
- priznanje Grieg Memorial, Oslo, 1995,
- študentska Prešernova nagrada za kompozicijo, 1996,
- nagrada za najboljšo slovensko zborovsko skladbo na mednarodnem tekmovanju, Celje, 1997,
- nagrada Cecilijinega društva, Ljubljana, 2002,
- prva nagrada za najboljši posnetek simfonične glasbe na mednarodnem tekmovanju, Niš, 2002.

Opus:

Orkestralna glasba

Suita za godalni orkester (1996), Passacaglia za mešani zbor in godala (1996), Dekletom za ženski zbor in godala (1996), Concertino za klarinet in godala (1996), Koncert za klavir in godala (1997), Simfonične slike za orkester (1997), Psalm št. 27 za mešani zbor in orkester (1997), Klavirski koncert po skicah za koncert št. 2 E. Griega (1997), Brandenburški koncert št. 3, aranžma za 16 flavt (1998), Monolit za simfonični orkester (1998), Himna za univerzo PNG za orkester in zbor na besedilo Ž. Staniča (2000), Kaj naj ti še rečem? za tenor, rog in godalni orkester na besedilo Cirila Zlobca (2002), Psalm št. 100 za orkester (2003), Hišica iz kock za komorni orkester - glasba za lutke (2003), Suita za violo in godalni orkester, priredba Sonate za violo L. M. Škerjanca (2003).

Zborovska glasba

Towards Yesterday, Hommage a Beatles za mešani zbor (1994), Dve pesmi za mešani zbor na besedilo F. Prešerna in J. W. Goetheja (1995), Abeceda slovenskega jezika, 25 etud za mešani zbor (1995), Marko skače, aranžma za mešani zbor (1995), Žalostinka za Slovenskim oktetom za moški oktet (1995), Nekoga moraš imeti rad za mešani zbor na besedilo I. Minattija (1996), Dve pesmi za mešani zbor na besedilo Ž. Staniča (1996), Tri vokalize za ženski zbor (1996), Mrk za mešani zbor na besedilo T. Šalamuna (1996), Snežni metež za mešani zbor na besedilo A. A. Milna (1996), Sonet št. 19 za mešani zbor na besedilo W. Shakespeara (1997), Kad ja podjo na Bembašu, bosanska narodna, aranžma za moški oktet (1997), Balada o pivskem bratcu za moški oktet na besedilo J. Menarta (1997), Pesem hoče biti luč za mešani zbor na besedilo Garcie Lorca (1997), Soča voda je šumela, aranžma za moški oktet (1998), Štiri pesmi za otroški zbor (1998), Za nekaj bogastev vem za moški oktet na besedilo Hafisa (1999), Rubajati, sedem pesmi za mešani zbor na besedilo Omarja Hajama (2000).

Vokalno-instrumentalna glasba

Ciganka Božana za nešolani glas in klavir na besedilo D. Zajca (1993), Rainbow in the hands, osem pesmi za sopran in klavir na besedilo B. Hofmana (1995), Pevcu za bariton in klavir na besedilo F. Prešerna (1995), Tri pesmi za tenor in pihalni kvintet na besedilo F. Prešerna (1995), Komu zvoni za sopran in klavir na besedilo J. Donna (1996), Pred Jutrom, štiri pesmi za tenor in citre na besedilo B. Hofmana (1996), Dve pesmi za glas in klavir na besedilo Ž. Staniča (1997), Moment za sopran, flavto, harmoniko in tolkala (1997), Bolečina nedoživetega, sedem pesmi za tenor in klavir na besedilo I. Minattija (1997), Majnice, pesmi za sopran, tenor, zbor in klavir na besedilo T. Pavčka (1997), Dve pesmi za sopran in klavir na besedilo Mirze Schaffyja (1997), Noč za sopran in klavir na besedilo Gabriela Mistrala (1998), Oj, mladost ti moja, aranžma za sopran, flavto in kitaro (1998), Tri pesmi za sopran in kitaro na besedila L. Novy, M. Kačič in V. Hugoja (1998), Jaz sem glas pojočega za sopran, flavto in klavir na besedilo E. A. Karelfeldta (1998), Štiri narodne pesmi, aranžma za štiri flavte, tri flavte in sopran (1998), Pesem za prijatelja, aranžma za glas, čelo in klavir (1998), Yesterday, aranžma za moški kvartet (1998), Melodija za sopran in kitaro (1999), Dragi, kaj belega reci za alt in klavir na besedilo Z. Majhna (1999), Trio (Dar brezplodni) za mezzosopran, rog in klavir na besedilo A. Puškina, Po vseh višavah je mir za sopran in klavir na besedilo J. W. Goetheja (2000), Šepetanje mravelj, sedem pesmi za mezzosopran, flavto, klarinet, rog, violo in violončelo na besedilo B. Šömena (2003).

Sakralna glasba:
Maša za mešani zbor in orgle (1995), Maša za moški oktet in orgle (1995), Božične pesmi, aranžma za zbor in orgle (1995), Missa Brevis a 8 voci (1996), Velikonočne pesmi, aranžma za zbor in godala (1998), Slovenski Božič, aranžma za zbor in godala (1998), Ti si Peter, aranžma za orkester (2003).

Komorna glasba

Balada za Evo za čelo in klavir (1992), Kvintet za oboo, klarinet, fagot, rog in klavir (1994), Godalni kvartet št. 1 (1995), Žalna glasba za godalni kvintet (1995), Klavirski trio št. 1 (1995), Hommage a Messiaen za žvižgalni kvintet (1995), Dopplerjev preludij, glasba in akustični diskurz (1995), Andante za dve trobenti in orgle (1995), Godalni tercet, baročne priredbe Beatlesov (1995), Trio za klarinet, čelo in klavir (1996), Sonatina za flavto in klavir (1996), Godalni kvartet št. 2, variacije (1996), Štiri preludiji za čelo in klavir (1996), Dve impresiji za štiri flavte (1996), Godalni kvartet št. 3, aranžma filmske glasbe (1996), Trio za flavto, tolkala in klavir (1996), Moment I za klarinet in klavir (1996), Suita za dve kitari (1996), Preludij za trobento in orgle (1996), Replika za dve trobenti (1997), Dva aranžmaja za sekstet klarinetov (1997), Pihalni kvintet št. 2 (1997), Quasi una imitazione za klarinet in klavir (1997), Sicilienne za čelo in klavir, arr. M. Theresia von Paradis (1997), Uspavanka za čelo in klavir (1998), Trio za oboo, klarinet in fagot (1998), Melodija za violino, saksofon, harmoniko in kontrabas (1998), Noveletta za dva klavirja (1999), aranžma slovenskih ljudskih pesmi za flavto, violo in citre (1999), Romanca za violino, čelo in klavir (1999), Tihožitje za harfo in angleški rog (1999), Danza antiqua za štiri klarinete (2000), Živalska farma za oboo, rog in klavir (2000), Dan jeze za violino, čelo in harfo (2000), Suita za štiri violončela (2002), Preludij za dve trobenti in orgle (2002), Scherzo za štiri flavte (2003), Parlament za trobilni kvintet (2003).

Solistična glasba

Variacije na Rahmaninovo temo za flavto solo (1995), Moment II za klarinet solo (1996), Fuga za violino solo (1998), Andantino in modo antico za orgle solo (1999), Sinus za klarinet solo (1999), Cosinus za klarinet solo (2000), Ulična balada za fagot solo (2000), Suita za kitaro solo (2000), Vdih, etuda za orgle solo.

Klavirska glasba:
Uspavanka (1993), 11 variacij na Rahmaninovo temo (1993), Klavirska sonata Molčanje Siren na besedilo F. Kafke (1994), Etuda za razložene septime (1995), Tri nordijske impresije (1995), Vaje za Elizo, 11 variacij na Beethovnovo temo za otroke (1995), Fakultetne (64!) variacije (1995), Minimalistična esenca (1995), Variacije (1996), In memoriam (1996), Dva pajkova plesa (1997), Mors, Pastorala (1997), Intrada (1998), Kadenca za Mozarta (1999), Etuda (1999), Valse (2000), Impromptú 2003 - Francosko-pruska vojna, po Dostojevskem (2003).

Diskografija

Arhivsko je posnetih približno 35 njegovih skladb.

Stiki

telefon: +386 (0) 1 475 24 79
e-mail: ziga.stanic@rtvslo.si


slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov