Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

1. mednarodno klavirsko tekmovanje Janez Matičič 2018


   
   

SEZNAM OBVEZNIH SKLADB / LIST OF OBLIGATORY PIECES

I. KATEGORIJA 1st CATEGORY
program v trajanju do 12 minut / programme duration max. 12 minutes


• Janez Matičič: Canon (iz Suite št. 1), Ed. DSS št. 135
• Janez Matičič: Canon (Suite No. 1), Ed. DSS No. 135

Ed-DSS-135_Suita-st-1-Canon            Nakup / Purchase
                                            
II. KATEGORIJA 2nd CATEGORY
program v trajanju do 15 minut / programme duration max. 15 minutes

• Janez Matičič: Gavotte (iz Suite št. 1), Ed. DSS št. 135
• Janez Matičič: Gavotte (Suite No. 1), Ed. DSS No. 135

Ed-DSS-135_Suita-st-1-Gavotte           Nakup / Purchase

III. KATEGORIJA 3rd CATEGORY
program v trajanju do 20 minut / programme duration max. 20 minutes

• ena od navedenih skladb Janeza Matičiča:
- Odsevi na jezeru / Reflets sur le lac (iz Suite št. 1, op. 7), Ed. DSS št. 51
- Toccata (iz Suite št. 1), Ed. DSS št. 135
- Moorea (iz Suite št. 4 »Polynesia« op. 67)

• One of the following works byJanez Matičič:
- Odsevi na jezeru /Reflets sur le lac (Suite No. 1, Op. 7), Ed. DSS No. 51
- Toccata (Suite No. 1), Ed. DSS No. 135
- Moorea (Suite No. 4 »Polynesia« Op. 67)

Mc-DSS-51_Suite-st-1-op-7_Odsevi-na-jezeru            Nakup / Purchase
Ed-DSS-135_Suita-st-1_Toccata                                  Nakup / Purchase
Ed-DSS-2091_Suite-op-67-st-4 Moorea                       Nakup / Purchase

IV. KATEGORIJA 4th CATEGORY
program v trajanju do 30 minut / programme duration max. 30 minutes

• ena od navedenih skladb Janeza Matičiča:
- Večer / Le soir (iz Suite št. 1, op. 7), Ed. DSS št. 51
- Preludij / Prelude št. 1 (iz zbirke 9 Preludijev, op. 14), Ed. DSS št. 776
- Intermittences, op. 38, št. 2, Ed. DSS št. 471

• One of the following works by Janez Matičič:
Večer / Le soir (Suite No. 1, Op. 7), Ed. DSS No. 51
Preludij / Prelude No. 1 (9 Preludes, Op. 14), Ed. DSS No. 776
Intermittences, Op. 38, No. 2, Ed. DSS No. 471

Mc-DSS-51_Suite-st-1-op-7_Vecer                             Nakup / Purchase
Ed-DSS-776_9-Preludijev-op-14_Preludij-st-1            Nakup / Purchase
Ed-DSS-471_Intermittences-op-38-st-2                      Nakup / Purchase


UMETNIŠKA KATEGORIJA / ARTISTIC CATEGORY


1. etapa  / First Round
program v trajanju do 25 minut / programme duration max. 25 minutes

• najmanj ena etuda iz: 12 Etud op. 30, Etuda št. 1, 2, 8, Ed. DSS št. 430
• At least one of the following etudes: 12 Etudes Op. 30: Etude No. 1, 2, 8, Ed. DSS No. 430

Ed-DSS-430_12-Etud-op-30_st-1                                 Nakup / Purchase
Ed-DSS-430_12-Etud-op-30_st-2                                 Nakup / Purchase
Ed-DSS-430_12-Etud-op-30_st-8                                 Nakup / Purchase

• najmanj ena etuda iz: 10 Etud op. 66, Etuda št. 1, 5, 10, Ed. DSS št. 2155
• At least one of the following etudes: 10 Etudes Op. 66: Etude No. 1, 5, 10, Ed. DSS No. 2155

Ed-DSS-2155_10-Etud-op-66_st-1                               Nakup / Purchase
Ed-DSS-2155_10-Etud-op-66_st-5                               Nakup / Purchase
Ed-DSS-2155_10-Etud-op-66_st-10                             Nakup / Purchase


2. etapa / Second Round
program v trajanju 40-45 minut / programme duration 40-45 minutes

• najmanj eno delo iz navedenega izbora del Janeza Matičiča:
- Trois Morceaux, op. 20 (Prelude, Nocturne, Toccata), Ed. DSS št. 6
(celoten opus ali 2 stavka – od tega obvezna Toccata)
- Nocturno Poetico, op. 23, Ed. DSS št. 678
- *Sonata št. 3, op. 55 (Ascensio, Meditativo, Ritorno), Ed. DSS št. 1661
- Groteskni plesi / Dances grotesques
- *Utripi / Palpitations, op. 44, Ed. DSS št. 538
- *Sonata št. 1, op. 32 (Allegro energico, Lento lugubre, Allegro vivace), Ed. DSS št. 354 

• At least one of the following works byJanez Matičič:
Trois Morceaux, Op. 20 (Prelude, Nocturne, Toccata), Ed. DSS No. 6
(complete opus or 2 pieces - of which Toccata is obligatory)
Nocturno Poetico, Op. 23, Ed. DSS No. 678
– *Sonata No. 3, Op. 55 (Ascensio, Meditativo, Ritorno), Ed. DSS No. 1661
Groteskni plesi / Grotesques dances
– *Utripi / Palpitations, Op. 44, Ed. DSS No. 538
– *Sonata No. 1, Op. 32 (Allegro energico, Lento lugubre, Allegro vivace), Ed. DSS No. 354

Ed-DSS-6_Trois-Morceaux_op-20                   Nakup / Purchase
Ed-DSS-678_Nocturno_op-23                         Nakup / Purchase
Ed-DSS-1661_Sonata-st-3-op-55                    Nakup / Purchase
Groteskni plesi / Grotesques dances              
Ed-DSS-538_Utripi_op-44                                 Nakup / Purchase
Ed-DSS-354_Sonata-st-1-op-32                      Nakup / Purchase

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov