Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

SLOVENSKA SAKSOFONSKA OBZORJA / SLOVENIAN SAXOPHONE HORIZONS

Objavljeno: 13. november, 2014

SLOVENSKA SAKSOFONSKA OBZORJA /  SLOVENIAN SAXOPHONE HORIZONS

ED. DSS 201497


Naročila: 01 241 56 68
arhiv@dss.si
http://www.dss.si/edicije/?action=showaudio&mod=user&id=174 


Primož Ramovš:         Saxophonia za kvartet saksofonov / for saxophone quartet    
 
Kvartet saksofonov ColorFour / ColorFour Saxophone Quartet: Jan Gričar – sopranski saksofon / soprano saxophone, Štefan   Starc – altovski saksofon / alto saxophone, Bojan Sumrak – tenorski saksofon /  tenor saxophone in / and Matija Marion – baritonski saksofon / baritone saxophone
 
Blaž Pucihar:               Aria & Improvisation za altovski saksofon in klavir /  for alto saxophone and piano                                                       
 
Jan Gričar - altovski saksofon /  alto saxophone in / and Tadej Horvat – klavir / piano
 
Milko Lazar:                 Zakotne pesmi za flavto, saksofon in klavir / Backstreet Songs for flute, saxophone and piano
                                   II. Allegro furioso                                                                                  
                                   IiI. Zelo mirno / Very calmly                                                                   
                                   IV. Allegro vivo                                                                                      
 
Trio Evterpa: Eva Jensterle – flavta / flute, Jan Gričar - sopranski in altovski saksofon / soprano and alto             saxophones ter  / and Tomaž Hostnik – klavir / piano
 
Matej Bonin:               Chant za altovski saksofon in tolkala /  for alto saxophone and percussion
                                   I.                                                                                                
                                   II.                                                                                                           
                                   III.                                                                                                          
 
Oskar Laznik - altovski saksofon /  alto saxophone in / and Simon Klavžar - tolkala / percussion
 
Matej Bonin:               SAXi za kvartet saksofonov /  for saxophone quartet                         
 
Kvartet saksofonov Saksofobija / Saksofobija Saxophone Quartet: Rok Volk - sopranski saksofon / soprano saxophone, Melinda  Urh - altovski saksofon / alto saxophone, Blaž Mijovič - tenorski saksofon /  tenor saxophone in / and Davor Loštrek - baritonski  saksofon / baritone saxophone
 
Vid Pupis:                    Fantazija za altovski saksofon in orkester saksofonov / Fantasia for alto saxophone and saxophone orchestra                    
 
Orkester Saksofonija / Saksofonija Orchestra: Jan Gričar in / and Ivan Šugar - sopranski saksofon / soprano saxophone,
Melinda Urh, Anja Kožuh, Bojan Sumrak in / and Špela Kolenc - altovski saksofon / alto saxophone, Blaž Mijovič in / and Aljaž Žižek - tenorski saksofon / tenor saxophone, Matic Mikola in / and Matija Marion - baritonski saksofon /  baritone saxophone ter /  and Davor Loštrek - basovski saksofon / bass saxophone
Solist/Soloist: Rok Volk - altovski saksofon / alto saxophone
slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov