Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

RAZPIS ZA NOVE EDICIJE IN ZGOŠČENKE

Objavljeno: 20. april, 2017

Ljubljana, 20. 04. 2017

Spoštovana skladateljica, spoštovani skladatelj,


kot vsako leto tudi letos Edicijska komisija zbira predloge za natis vaših del v letu 2018 in izdajo zgoščenk v letu 2018.

1.  Prosimo vas, da nam na DSS do vključno 12. maja 2017 pošljete, ali osebno prinesete, vaša dela kot predloge za natis v letu 2018.
Na predloženo delo, če je le mogoče, zapišite letnico nastanka, datum, kraj in izvajalce ob prvi izvedbi.
Pri prijavi del upoštevajte dopis z dne 16. 01. 2012 (dopis prilagamo v prilogi); položaj kar se tiče podpore Zduženja SAZAS in sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo ter Mestne občine Ljubljana se namreč tudi v letu 2017 ni spremenil.

2. Prosimo vas, da nam na DSS do vključno 12. maja 2017 posredujete pisno prijavo za izdajo zgoščenke v letu 2018.
Prijava naj vsebuje potrdilo s katerim zagotavljate, da so vse v prijavi navedene skladbe že posnete, ali pa bo njihovo snemanje še v letu 2017 in bo posnetke mogoče uporabiti v januarju 2018.
Potrdite nam tudi, da imate dogovor z izvajalci in morebitnim založnikom (oz. ustanovo ali pooblaščencem, ki jih zastopa) za uporabo navedenih posnetkov brez kakršnegakoli kasnejšega nadomestila s področja avtorskih in izvajalskih pravic.

Edicijska komisija v sestavi:
Peter Kopač (glavni urednik Edicij DSS)
in člani: Tomaž Habe (urednik izdaje Ars SlovenicA),
Dušan Bavdek,
Marko Mihevc Muni in
Ivo Petrić,
bo med predloženimi partiturami in tudi po svojem lastnem izboru izbrala dela za natis Edicij DSS ter opravila izbor zgoščenk zbirke Ars SlovenicA.


Z lepimi pozdravi,za Edicije DSS

Klemen Weiss, l.r.                  Peter Kopač, l.r.
vodja strokovne službe        glavni urednik 
slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov