Društvo slovenskih skladateljev Society of Slovene Composers

Trg francoske revolucije 6/l
SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia
Tel./Phone: +386(0)12415660
Faks/Fax: +386(0)12415666

info@dss.si

več »


E-novice:
Nepodpisan
Napaka.

Izposoja notnega materiala

Za naročilo izposojo materiala izpolnite spodnjo naročilnico.
Kopijo vašega naročila boste prejeli na email, ki ga boste navedli v obrazcu.

Cenik izposoje notnih materialov


Podatki o delu

Skladatelj*
Naslov dela*
Število partitur* (samo številke)
Godala*
VL I VL II VLA VLC CB (samo številke)
Pihala / trobila*
da   ne
Klavirski izvleček* (samo številke)
Zborovski parti* (samo številke)
Solo parti* (samo številke)

Podatki o izvedbi

Datum prve vaje*
Datum in kraj izvedbe*
Število izvedb*
Radijski prenos*
da   ne
Radijsko snemanje*
da   ne
št. radijsklih predvajanj*  (samo številke)
Televizijski prenos*
da   ne
Televizijsko snemanje*
da   ne
št. televizijskih predvajanj*  (samo številke)
Arhivno snemanje*
da   ne
Snemanje zgoščenke*
da   ne
POZOR: Sprememba prijave radijskega in televizijskega prenosa oz. snemanja ali odpoved koncerta, naročnik opravi s pravočasnim uradnim dopisom! Naročnik sam nosi finančne posledice, če je spremembo opravil prepozno!


Podatki o izvajalcih

Orkester*
Zbor*
Dirigent*
Solist(i)*

Podatki o naslovu pošiljanja

Material želimo prejeti dne* (samo datum)
Hitra pošta*
da   ne
Material izročiti na naslov*
Tel*
Email*
Fax
Račun izstaviti na naslov*
Davčna številka*
Tel*
Email*
Fax
Opombe

Podatki o naročniku

Ustanova
Ime in priimek*
Naslov*
Telefon*
Email*
Faks

Naročnik zagotavlja, da so navedeni podatki popolni in točni!

slo    eng
Prijava - obvestila za člane
Edicije DSS

Nakup in izposoja notnih zapisov in zgoščenk slovenskih skladateljev

VSTOPI »

Naročila tujih materialov